• Rozdzielnice z blachy stalowej
  • Dla budownictwa mieszkaniowego
  • Drzwi rewizyjne
  • Rozdzielnice z tworzywa
  • Szafy serwerowe
  • Boksy garażowe
  • Media-Rack
  • RV Stand
  • Wykonania niestandardowe

Dotacje


Dotacje

Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych i produktywnych połączonych z rozwojem działalności produkcyjnej i badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa

Nazwa Beneficjenta: Sabaj-System Sp. z o.o
Wartość projektu: 17 801 803,80
Udział Uni Europejskiej: 10 670 082,28
Okres realizacji:01/06/2009 do 30/11/2013

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego


Wdrożenie innowacji technologicznych i produktywnych w firmie SABAJ-SYSTEM

Nazwa Beneficjenta: Sabaj-System Sp. z o.o
Wartość projektu: 16 021 598,70
Udział Uni Europejskiej: 9 612 959,23
Okres realizacji: 20/12/2010 do 30/11/2015

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego