• Rozdzielnice z blachy stalowej
 • Dla budownictwa mieszkaniowego
 • Drzwi rewizyjne
 • Rozdzielnice z tworzywa
 • Szafy serwerowe
 • Boksy garażowe
 • Media-Rack
 • RV Stand
 • Wykonania niestandardowe
Szafy serwerowe RACK 19” i 10”
Szafy teleinformatyczne BETA-SYSTEM

Szafy teleinformatyczne BETA-SYSTEM 19”

Zastosowanie:

Stojąca szafa BETA-SYSTEM 19” umożliwia zabudowę większej ilości urządzeń teleinformatycznych, osprzętu sieciowego, automatyki przemysłowej, skonstruowanych w oparciu o system 19” montażu oraz innych urządzeń elektronicznych. Ze względu na różnorodność zastosowań, szafa ta może być stosowana wewnątrz pomieszczeń zarówno biurowych jak i przemysłowych.

Opis konstrukcji:

Szafa zbudowana jest w oparciu o konstrukcję szkieletową, której zasadniczym elementem jest spawana rama nośna, na której wspierają się pozostałe elementy - drzwi przednie, osłona tylna, osłony boczne, pokrywa górna (dach) oraz perforowane profi le montażowe przeznaczone do montażu elementów w systemie 19”. Całości konstrukcji szafy dopełnia wyposażenie dodatkowe.Standardowe wykonanie szafy BETA-SYSTEM 19”:

 • Rama nośna z kompletem (4 szt.) przykręconych profili montażowych 19” -1 kpl.
 • Osłona boczna -2 kpl.
 • Osłona tylna -1 kpl.
 • Drzwi przednie -1 kpl.
 • Dach wentylowany -1 kpl.
 • Stopki poziomujące szafę - 4 szt/1 kpl.
 • Listwa uziemienia z linkami uziemienia drzwi, osłon i dachu - 1 kpl.
 • Konstrukcja malowana lakierem proszkowym w kolorze RAL 9002.

Konstrukcja szafy w całości wykonana jest z blachy stalowej (grubości 1.5 mm i 2.0 mm). Standardowe wykonania obejmują szafy o wysokościach użytkowych 24U, 32U oraz 44U, szerokości i głębokości 600 lub 800 mm wyposażone w dwie pary profi li montażowych systemu 19” (perforowanych rastrem „U”=44.45 mm). Boczne poprzeczki, przymocowane wewnątrz szkieletu, umożliwiają ustalenie profi li 19” na dowolnej głębokości szafy. W przypadku szafy o szerokości 800 mm, dla uzyskania wymiaru 19”-owego rozstawu profi li mocuje się je do poprzeczek za pośrednictwem wsporników. W górnej i dolnej płycie szkieletu znajdują się otwory wentylacyjne, w których można zamontować dachowo-podłogowe panele wentylacyjne lub różnego przeznaczenia, dachowo-podłogowe płyty – zaślepiające, wentylacyjne, fi ltracyjne oraz umożliwiające doprowadzenie do szafy wiązek kablowych (z przepustem kablowym lub szczotkowym).

Osłony boczne i tylna osadzone są w ramie nośnej za pomocą dwóch kołków ustalających i zabezpieczone za pomocą dwóch zamków, co umożliwia ich szybki demontaż i wygodny dostęp do wnętrza szafy. Sposób zamocowania drzwi zapewnia równie łatwy montaż i demontaż, umożliwiając zmianę kierunku otwierania. Wszystkie zamki, zarówno drzwi jak i osłon są obsługiwane jednym typem klucza. W zależności od potrzeb istnieje możliwość wykonania osłon w wersji skróconej z pokrywą z przepustem kablowym nad lub pod osłoną, wykonania osłon jako drzwi oraz wykonanie osłon z perforacją. Wszystkie szafy dostępne są ponadto bez osłon lub/i bez drzwi.

Drzwi przednie, w zależności od wersji szafy, wykonane są z blachy stalowej z szybą ze szkła hartowanego lub z metapleksu oraz bez przeszklenia (pełne). Drzwi, osłony i dach są uziemione.

Szafa może być ustawiana na stopkach regulowanych, na kółkach, na cokole poziomowanym (wyposażonym w stopki), albo na cokole bez możliwości poziomowania (bez stopek lub na kółkach).

Szafy w wykonaniu standardowym (lub niestandardowym z kompletem drzwi i osłon) posiadają stopień ochrony IP30 zgodnie z wymaganiami normy IEC529. Szafy dostarczane są kompletnie zmontowane, natomiast ewentualne wyposażenie dodatkowe wraz elementami do montażu w osobnych opakowaniach lub zamontowane w szafie wg życzenia zamawiającego.

Na indywidualne zamówienie możliwe jest wykonanie szafy niestandardowej, zarówno w zakresie wykonania jak i wyposażenia.


Zamawianie

Konkretne wykonanie standardowe szafy BETA–SYSTEM 19” określa się za pomocą katalogowego kodu, który zawiera informacje na temat gabarytów konstrukcji szkieletu (kod wielkości szafy-KS) oraz numerów opisujących sposób wykonania drzwi, osłon, dachu i podstawy oraz możliwość wyposażenia szafy w dodatkowy osprzęt. W przypadku zamawiania wraz z szafą elementów dodatkowego wyposażenia należy osobno podać zestawienie numerów katalogowych wg tabeli 3.


Katalogowy kod szafy BETA-SYSTEM 19

 R19-SG-NU   __   __   __   __  - __   - __ -  __   __   __   __ 
KS
przód tył lewo prawo
KO
KD KP
przód tył lewo prawo
KC


Legenda:
KS - kod wielkości szafy – Tabela 1.
R19 - szafa 19”
S - szerokości szafy
G - głębokości szafy
NU - wysokość użytkowa szafy – nxU
(wielokrotność U=44.45[mm])
KO - konfi guracja drzwi / osłon
KD - konfi guracja dachu
KP - konfi guracja podstawy
KC - konfi guracja ścian cokołu

Tabela 1. Oznaczenia gabarytowe wykonań szaf BETA-SYTEM 19”

Wysokość
użytkowa NU
Szerokość S
[mm]
Głębokość G
[mm]
Wysokość W
[mm]
Kod
wielkości
24U 600 600 1210 R19-66-24
800 1210 R19-68-24
800 600 1210 R19-86-24
800 1210 R19-88-24
32U 600 600 1566 R19-66-32
800 1566 R19-68-32
800 600 1566  R19-86-32
800 1566 R19-88-32
44U 600 600 2106 R19-66-44
800 2106 R19-68-44
800 600 2106 R19-86-44
800 2106 R19-88-44
nxU 600 600 (150+nxU) R19-66-(nxU)
800 (150+nxU) R19-68-(nxU)
800 600 (150+nxU) R19-86-(nxU)
800 (150+nxU) R19-88-(nxU)

BETA-SYSTEM

Budowa szafy BETA-SYSTEM 19”:
1. Szkielet
2. Profi le montażowe systemu 19”
3. Drzwi przednie
4. Osłona tylna
5. Osłona boczna
6. Dach
7. Podstawa:
a) stopki
b) cokół (wysokość 100 lub 200 mm)
c) zestawy kołowe

Tabela 2. Zestawienie wykonań elementów obudowy szafy BETA-SYSTEM 19”

KO Konfiguracja Drzwi / Osłon
0 bez drzwi / osłony
1 drzwi stalowe pełne
2 drzwi stalowe z szybą z bezpiecznego szkła hartowanego
3 drzwi stalowe z szybą z metapleksu
4 drzwi stalowe pełne skrócone + pokrywa z przepustem szczotkowym
5 drzwi stalowe pełne skrócone + pokrywa z przepustem kablowym
6 osłona stalowa pełna
7 osłona stalowa z perforacją
8 osłona stalowa pełna skrócona + pokrywa z przepustem szczotkowym
9 osłona stalowa pełna skrócona + pokrywa z przepustem kablowym
KD Konfiguracja Dachu
0 bez dachu
1 dach standardowy (z boczną wentylacją )
2 dach z dodatkową perforacją wentylacyjną
3 dach z przepustem szczotkowym (*)
4 dach z przepustem kablowym (**)
KP Konfiguracja Podstawy
0 bez podstawy
1 stopki regulowane ( regulacja wysokości prześwitu pod szafą 20-50 mm)
2 kółka jezdne
3 cokół zwykły (wysokość 100 mm)
4 cokół zwykły na stopkach (poziomowany)
5 cokół zwykły na kółkach (niepoziomowany)
6 cokół wysoki (wysokość 200 mm)
7 cokół wysoki na stopkach (poziomowany)
8 cokół wysoki na kółkach (niepoziomowany)
KC Konfiguracja Ścian Cokołu
0 gdy szafa nie stoi na cokole
1 ścianka pełna (wysokość 100 mm)
2 ścianka z perforacją (wysokość 100 mm)
3 ścianka z przepustem szczotkowym (wysokość 100 mm)
4 ścianka z zaślepką-przepustem kablowym (wysokość 100 mm)
5 ścianka pełna (wysokość 200 mm)
6 ścianka z przepustem szczotkowym (wysokość 200 mm)
7 ścianka z perforacją (wysokość 200 mm)
8 ścianka z zaślepką-przepustem kablowym (wysokość 200 mm)

(*) możliwe zastosowanie panelu wentylacyjnego dachowego tylko w wersji 2-went. z przepustem szczotkowym
(**) możliwe zastosowanie panelu wentylacyjnego dachowego tylko w wersji 2-wentyl. z przepustem kablowym

Przykład zamówienia szafy - wzór (R19-SG-NU-KO-KD-KP-KC)
R19-86-32-2666-1-4-1311

Powyższy kod katalogowy oznacza szafę stojącą R19 o szerokości 800mm, głębokości 600mm i wysokości użytkowej 32U. Drzwi przednie z blachy stalowej z szybą ze szkła hartowanego; tylną i boczne ściany tworzą zdejmowane osłony stalowe pełne. Z góry, szafę przykrywa dach standardowy. Podstawę szafy stanowi cokół zwykły (100mm) wyposażony w stopki do regulacji pionowego ustawienia szafy. Tylna ścianka cokołu wyposażona jest w przepust szczotkowy, natomiast pozostałe ścianki cokołu są pełne. Wewnątrz szafy znajdują się są cztery profi le montażowe, zamocowane do poprzeczek szkieletu za pomocą wsporników. Szafa zamawiana bez wyposażenia dodatkowego.

Konfiguracja Drzwi / Osłon
PC=1 PC=2,3 PC=4 PC=5
PC=6 PC=7 PC=8 PC=9
Konfiguracja Dachu
RC=1 RC=2 RC=3 RC=4
Konfiguracja Podstawy
BC=1 BC=2 BC=3 BC=4
BC=5 BC=6 BC=7 BC=8
Konfiguracja Ścian Cokołu
SC=1 SC=2 SC=3 SC=4
SC=5 SC=6 SC=7 SC=8


Elementy dodatkowego wyposażenia