• Rozdzielnice z blachy stalowej
  • Dla budownictwa mieszkaniowego
  • Drzwi rewizyjne
  • Rozdzielnice z tworzywa
  • Szafy serwerowe
  • Boksy garażowe
  • Media-Rack
  • RV Stand
  • Wykonania niestandardowe
Skrzynki multimedialne
Rozdzielnice nn z metalowymi drzwiami RPT

FibeRpt – Multimedialna Skrzynka Mieszkaniowa

Zastosowanie:

Rozdzielnia FibeRPT jest idealnym rozwiązaniem jako centrum instalacji telewizji naziemnej, satelitarnej, czy CC TV (telewizja przemysłowa)oraz sieci telefonicznej, LAN lub światłowodowej.
Podstawowym celem FibeRPT jest maksymalne uproszczenie i zintegrowanie wszystkich instalacji teletechnicznych w jednym miejscu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 06.11.2012 odnośnie telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych.

Konstrukcja:

-plastikowy korpus
-stalowe drzwi i ramka
-zamknięcie typu "zatrzask"
-przedłużacz z 3 gniazdami 230V
-perforowana płyta montażowa
-uniwersalne gniazda "keystone"

Tabela wymiarowa:

Parametry/Typ FibeRpt 25 FibeRpt 38 FibeRpt 53
Wysokość (W) [mm] 250 380 530
Szerokość (S) [mm] 295 295 295
Głębokość(G)[mm] 90 90 90
L-ba gniazd zasilających 1 3 3
L-ba modułów 18 24 24

Dowolna konfiguracja ilości i rodzajów przyłączy dzięki uniwersalnym gniazdom keystone - również dostępnym w naszym sklepie

Zgodne z rozporządzeniem MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z 06.11.2012 odnośnie telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych – Koniecznych w nowo powstałych budynkach