• Rozdzielnice z blachy stalowej
  • Dla budownictwa mieszkaniowego
  • Drzwi rewizyjne
  • Rozdzielnice z tworzywa
  • Szafy serwerowe
  • Boksy garażowe
  • Media-Rack
  • RV Stand
  • Wykonania niestandardowe
Rozdzielnice z tworzywa sztucznego
Rozdzielnice licznikowe, wykonanie naścienne typ GAMMA

Rozdzielnice licznikowe, wykonanie naścienne typ GAMMA

Zastosowanie:

Wnętrzowe rozdzielnice nn w zależności od rodzaju zainstalowanej aparatury, mogą łącznie z rozdziałem energii elektrycznej, wykonywać funkcje: pomiaru, kontroli urządzeń elektrycznych, sterowania i nadzoru procesu produkcji.

Sposób instalowania: zabudowa na ścianie
Wykonanie obudowy rozdzielnicy nn:

elementy obudowy są wykonywane z tworzywa sztucznego termoplastycznego metodą wtrysku

Parametry elektryczne:

- napięcie znamionowe izolacji: Ui=500V
- napięcie znamionowe łączeniowe: Un=380 V
- klasa ochronności: II
- stopień ochrony: IP 44

Budowa i wymiary
gamma

Typ wyposażenie
wnętrza
wyposażenie
drzwi
Wymiary Numer
Katalogowy
szer. wys. głęb.
--- RD RMW W mm mm mm
GAMMA 0 Obudowa pusta bez zamka x 400 500 260 5-421
x 5-422
x 5-423
x 5-424
GAMMA 0Z Obudowa pusta z zamkiem x 400 500 260 5-425
x 5-426
x 5-427
x 5-428
GAMMA 3FL TL3F x 400 500 260 5-429
GAMMA WG 250 R-250 x 400 500 260 5-430
GAMMA WG 400 RA-400 x 400 500 260 5-420
GAMMA 3x17 3x17 modułów x 400 500 260 5-431
---    - drzwi pełne
RD    - drzwiczki rewizyjne duże
RMW - drzwiczki rewizyjne małe + wziernik
W     - wziernik