• Rozdzielnice z blachy stalowej
  • Dla budownictwa mieszkaniowego
  • Drzwi rewizyjne
  • Rozdzielnice z tworzywa
  • Szafy serwerowe
  • Boksy garażowe
  • Media-Rack
  • RV Stand
  • Wykonania niestandardowe
Rozdzielnice z blachy stalowej
Rozdzielnica główna/administracyjna typ RGA

Rozdzielnica główna/administracyjna typ RGA

Zastosowanie:

Wnętrzowe rozdzielnice nn, do wykorzystania jako rozdzielnica główna i administracyjna budynku mieszkalnego wielokondygnacyjnego. Przykład możliwego wyposażenia rozdzielnicy przedstawia schemat.

Sposób instalowania: zabudowa podtynkowa
Warunki eksploatacji: Wilgotność powietrza ÷ 50 %
Temperatura otoczenia: max 40°C min -5°C

Parametry elektryczne:

Znamionowy prąd ciągły:
− In ≤ 160A
Znamionowe napięcie izolacji - 500V
Znamionowe napięcie łączeniowe - 400V
Klasa ochronności - I
Stopień ochrony - IP 30
Możliwe wykonanie z odkręcaną ramką czołową

Rozdzielnica główna/administracyjna typ RGA

Możliwe są wykonania z samymi zamkami patentowymi, lub z zamkiem KR-35 w drzwiach licznikowych (pozostałe zamki – patentowe)

Wersja


Typ
z zamkiem z szybą Wymiary Numer
Katalogowy
szer. wys. głęb.
Z ZS mm mm mm
RGA
(obudowa bez aparatów)
x   540 950 270 14-187
x x 14-188
ZMk (zamek KR 35)   14-189
ZMk (Zamek KR 35) x 14-190